Innovation & Forskning

Tuberkulos ökar i Sverige

Antalet fall av tuberkulos ökar i Sverige. Smittan sker oftast i utlandet men många äldre återinsjuknar idag av tuberkulos som varit vilande i kroppen hela livet.

Antal fall av tuberkulos ökar i Sverige

Under 2014 drabbades 684 personer av tuberkulos i Sverige. Detta är en ökning sedan tidigare år. De flesta som drabbas har smittats i andra länder.

Så ska tuberkulos utrotas i Sverige

På den europeiska lungkongressen i München så lanserades på söndagen åtta strategier för att utrota tuberkulos. Målet är att sjukdomen ska vara helt utrotad i vissa länder 2050.