Symptom på tuberkulos

Tuberkulos angriper oftast lungorna men kan också drabba andra organ så som lymfkörtlar, hjärnhinnor, skelett, leder och njurar. Detta ger då olika symptom.


  • symptom på tuberkulosLångvarig hosta (vid lungtuberkulos)

Tuberkulos drabbar oftast lungorna vilket då ger en långvarig hosta med upphostningar som håller i sig i flera veckor.

Det är också vanligt med bröstsmärtor och att upphostningar innehåller blod.

  • Överdriven trötthet

Tröttheten beror på att kroppen under lång tid kämpar med en sjukdom.

  • Nattsvettningar

Många vittnar om väldigt rikliga nattliga svettningar. 

  • Feber

En måttlig men långdragen feber.

  • Aptitlöshet och viktnedgång

Det är vanligt med ofrivillig viktnedgång.

  • Förstorade lymfkörtlarna

Vid tbc i lymfkörtlarna blir dina lymfkörtlar större än vanligt, främst på halsen. Vilket ger halsont och nedsatt röst.

  • Ont i skelettet och leder

Om du får tbc i skelettet så får du symptom på de ställen som tuberkulosen förekommer, så som i knän, höfter eller ryggkotor. Detta kan också ge en puckel på ryggen. Vid tuberkulos i lederna så får du svår ledsmärta och en minskad rörlighet.

Barn med tbc kan få andra symptom

Hos barn kan tuberkulos te sig lite annorlunda. Ofta ger det astmaliknande symptom samt feber.