Vad är tuberkulos?

En tredjedel av världen befolkning bär på tuberkulos. Men i Sverige är sjukdomen ovanlig. Tuberkulos går att behandla med läkemedel, men utan behandling leder sjukdomen ofta till döden. Därför dör många i tredje världen av sjukdomen idag.


tuberkulos

Lungröntgen som visar alveolära infiltrat på höger lunga på grund av lungtuberkulos.

Varje år drabbas miljoner

Tuberkulos, TBC, är en infektion som främst angriper lungorna. Men kan även angripa andra organ.

Historia

I början på 1900-talet så var tbc ett stort problem i Sverige. Då fanns det inga bra mediciner och tuberkulospatienter behandlades på särskilda sjukhus. Så sent som år 1940 så drabbades 20 000 svenskar av tbc, och 5000 personer dog.

Att tuberkulos har minskat så drastiskt i Sverige under resten av 1900-talet beror bland annat på det vaccin som framställdes och som började användas kraftigt under 40- och 50-talet, men också beroende på att det framställdes verksamma mediciner samt att välståndet i Sverige har ökat i mycket hög grad.

1975 togs tog vaccinationen bort från det svenska barnvaccinationsprogrammet eftersom smittan är så ovanlig i Sverige idag.

Tuberkulos i Sverige

I Sverige drabbas ungefär 700 personer av tuberkulos. Vilket är väldigt lite om man jämför med andra länder. De flesta som drabbas i Sverige är dock födda utomlands.

Tuberkulos i världen

Var tredje människa i hela världen har tuberkulos som vilar latent i kroppen. Hos tio procent av dessa så bryter sjukdomen ut.

Vanligast är tuberkulos i Ost- och Sydasien samt centrala Afrika. Varje år dör ungefär 1,3 miljoner människor i tuberkulos. Detta skulle dock kunna undvikas med effektiv läkemedelsbehandling.

 Vanliga symptom på tuberkulos

  • Långvarig hosta, längre än tre veckor
  • Upphostningar som är blodblandade
  • Bröstsmärta
  • Aptitlöshet och viktnedgång
  • Feber
  • Nattliga svettningar

Smitta

Tuberkulos smittar via nära kontakter.

Får du medicin mot din tuberkulos så minskar smittsamheten redan under första veckan och efter två veckor så smittar du inte alls.

Behandling

Tuberkulos kan behandlas, men det finns också multiresistent tuberkulos som kan ta väldigt lång tid och vara mycket svårbehandlat. Utan behandling kan sjukdomen leda till döden.