Behandling vid tuberkulos

Tuberkulos kan behandlas, men det finns också multiresistent tuberkulos som kan ta väldigt lång tid och vara mycket svårbehandlat. Sjukdomen kan leda till döden utan behandling.


behandla tuberkulosOlika mediciner under sex månader

Tuberkulosbakterierna påverkas långsamt av läkemedel. Man måste därför ta läkemedel under minst sex månader.

För att undvika att bakterierna utvecklar motståndskraft, så kallad resistens, mot medicinerna måste man samtidigt ta flera olika läkemedel som verkar på skilda sätt mot tuberkelbakterier.

Det är viktigt att man följer medicineringen väldigt noga. De första två månaderna tar dy fyra olika läkemedel. De sista fyra månaderna tar du två olika läkemedel.

Beroende på hur resistenta tuberkulosbakterierna är så får du olika typer av medicin.

Vid multiresistent tuberkulos

Om du har drabbats av multiresistent tuberkulos så blir behandlingen svårare då man måste använda andra läkemedel som har sämre effektivitet, är dyrare och har fler biverkningar. Då kan du behöva behandlas i två år.

Om du inte får behandling

Utan behandling så dör hälften av alla med tbc inom två år. De övriga blir antingen långvariga smittbärare och hos några läker sjukdomen ut av sig själv.