Borde du vaccinera dig mot tuberkulos?

Vaccinering mot tuberkulos ingår inte i barnvaccinationsprogrammet eftersom sjukdomen idag är så ovanlig. Men det finns ändå riskgrupper som rekommenderas att vaccinera sig.


  • vaccin tuberkulosOm du arbetar inom vården

Om du ska arbeta inom vården eller om du gör det så rekommenderas du att vaccinera dig mot tuberkulos.

Detta eftersom du utsätts för en större smittorisk. Oftast från personer som inte än har fått diagnosen tuberkulos.

  • Om du ska resa till ett land där tbc är vanligt

I många länder är tuberkulos väldigt vanligt. Därför bör du vaccinera dig om du planerar en längre resa, över sex månader, till ett land som har hög smittorisk, framför allt u-länder.

Men om du bara ska vistas i ett högrisk-land ett par veckor rekommenderas du oftast inte en vaccination. Utan det är bara om du kommer att leva i nära kontakt med befolkningen under en längre tid.

För att kolla upp vilka vaccinationer som gäller för just det land du ska resa till kan du gå in på Resevaccination.se.

  • Om ett spädbarn har en förälder som invandrat från ett land där tbc är vanligt

Om du eller din partner har invandrat från ett land där tbc är vanligt så kommer ert barn att bli rekommenderat vaccin mot tuberkulos redan på sjukhuset. Detta eftersom detta barn har en större risk att bli smittad vid exempelvis besök i sitt gamla hemland, eller när de umgås med andra släktingar.

Kom ihåg!

Vaccinet mot tuberkulos har bara en begränsad effekt. Och skyddar bara mot de allra allvarligaste formerna av tbc.