Tuberkulos genom historien

Tuberkulos, tbc, har alltid funnits genom historien men det var först när människor började leva närmare varandra i städerna som sjukdomen blev en folksjukdom som drabbade miljoner. Men i och med vaccinets upptäckt och effektiv behandling är inte tuberkulos lika spritt i Sverige idag.


Tuberkulos genom historien

Svenshögens Sanatorium användes för att isolera patienter med tuberkulos och ge dem vård.

Organismen som orsakar tuberkulos fanns redan för 15.000-20.000 år sedan. Man har bland annat hittat spår i kvarlevor från forntida Egypten, Kina och Indien.

Fick kraft i Europa

Till Sverige tror man att sjukdomen kom ungefär på 1100-talet. Men då levde folk långt ifrån varandra och odlade sin egen mat vilket gjorde att sjukdomen inte fick något större uppsving.

Det var först när människor började flytta in mot städerna och leva närmare varandra under dåliga hygieniska omständigheter som tuberkulos blev en folksjukdom som drabbade miljoner under 1700- och 1800-talet.

Både i Sverige och i Europa skördade sjukdomen oerhört många liv och många barn blev helt utan sina föräldrar.

Behandlingar utan resultat

Under historiens gång har man testat många olika behandlingar, men utan resultat. Under 1800-talet började man istället isolera smittsamma personer med tuberkulos på sanatorium, långt från samhället, och behandlade dem med vila, näring och frisk luft.

Organisation mot tuberkulos

1904 bildades en organisation i Sverige under namnet Svenska Nationalföreningen mot Tuberkulos. Deras mål var då att bekämpa dåtidens stora folksjukdom tuberkulos.

De arbetade aktivt med att ge ut information om sjukdomen samt bidrog med forskning.

Vaccinet upptäcktes

Under 1920-talet hittade ett franskt forskarlag ett effektivt vaccin mot tbc som under 1927 började användas i Sverige i liten skala.

Men fortfarande 1930 så var tuberkulos den vanligaste dödsorsaken där sjukdomen stod för en tiondel av alla dödsfall.

Botemedel hittas

1945 kom det första effektiva medlet mot tuberkulos, streptomycin. Detta belönades 1953 med ett Nobelpris, som tilldelades Selman Waksman. Vilket i efterhand har väckt olika konflikter då det var flera personer inblandade i upptäckten av streptomycin.

Massvaccinering påbörjas

Efter andra världskriget så påbörjades också massvaccinering, vilket var obligatorisk fram till 1975 då tuberkulos inte längre var en vanlig sjukdom i Sverige.

Ny folksjukdom i Sverige

Idag har organisationen Svenska Nationalföreningen mot Tuberkulos bytt namn till Hjärt-Lungfonden och arbetar nu med att bekämpa vår nya tids folksjukdom: Hjärt- och lungsjukdomar.