Tuberkulos ökar i Sverige

Antalet fall av tuberkulos ökar i Sverige. Smittan sker oftast i utlandet men många äldre återinsjuknar idag av tuberkulos som varit vilande i kroppen hela livet.


Mycobacterium-tuberculosis

Mycobacterium tuberculosis

I 2015 rapporterades över 800 fall, det är 22% mer än året innan. Den ökade invandringen till Sverige den senaste tiden är orsaken. Enligt Folkhälsomyndigheten är 90% av de som har tuberkulos i Sverige födda i andra länder.

Däremot syns ingen ökad smittspridning i Sverige. Antalet fall av tuberkulos bland barn fortsätter att sjunka. Tuberkulos, eller TBC, orsakas av en infektion med bakterien Mycobacterium tuberculosis och leder främst till lungsjukdom med svåra hostningar och feber. Det sprids via luften genom hostningar och nysningar och är mest smittsamt för personer som bor nära inpå någon som bär på bakterier i lungorna.

Kroppen försvarar sig mot tuberkulos genom att bilda kapslar runt bakterierna i lungorna. Det bildar ett sorts ärr och där kan bakterierna vila i många år. Om immunförsvaret försvagas, när vi blir äldre eller av andra sjukdomar som HIV-infektion, kan bakterierna börja växa och orsaka sjukdom igen. Statistiken ökar även för äldre som återinsjuknar i Sverige. Enligt Folkhälsomyndigheten drabbar tuberkulos främst svenskfödda över 65 år. De har blivit smittade tidigt på 1900-talet och har haft en vilande infektion hela sina liv.

Vaccin mot tuberkulos finns och ger främst skydd mot allvarliga former av tuberkulos som kan ge hjärnhinneinflammation. Rekommendationen för nyfödda att ta vaccin mot TBC har tagits bort eftersom sjukdomen varit så ovanlig sedan 1970-talet. Däremot kan du ta vaccin mot TBC om du planerar att spendera en längre period utomlands där TBC är vanligt.