Så ska tuberkulos utrotas i Sverige

På den europeiska lungkongressen i München så lanserades på söndagen åtta strategier för att utrota tuberkulos. Målet är att sjukdomen ska vara helt utrotad i vissa länder 2050.


Så ska tuberkulos utrotas i Sverige

Klicka på bilden för att läsa om de nya strategierna mot tuberkulos, på WHO:s hemsida.

För att tuberkulos ska få en global kontroll så är det viktigt att även den rika världen har ett intresse i tbc-frågor. Därför väljer nu WHO att lägga fram åtta nya strategier för att utrota tuberkulos i länder där förekomsten redan är låg.

Bland dessa åtta strategier finns det två som har en högre prioritet för att få upp tuberkulos på folkhälsoagendan:

Att tuberkulos ska ingå i den medicinska grundutbildning och att det blir större fokus på de mest utsatta riskgrupperna ås som invandrare från länder där tbc har en hög förekomst.