Antal fall av tuberkulos ökar i Sverige

Under 2014 drabbades 684 personer av tuberkulos i Sverige. Detta är en ökning sedan tidigare år. De flesta som drabbas har smittats i andra länder.


Tuberkulos fortsätter att öka i Sverige

Foto: Folkhälsomyndigheten

Tuberkulos har ökat i Sverige sedan 2003. Även om Sverige fortfarande är ett land där tuberkulos är mycket ovanligt.

Det finns dock en risk med att tuberkulos är så ovanligt då kunskapen om tuberkulos minskar. Många i sjukvården överväger nämligen inte ens diagnosen idag. Trots att den på senare år har börjat öka i Sverige igen.

Orsaken till ökningen beror till stor del på att tuberkulos ökar hos utlandsfödda. Då dessa ofta blir smittade i sina hemländer. Därför ska nu Folkhälsomyndigheten ta fram en strategi för att identifiera riskgrupper och för hur man sedan ska nå dessa grupper.