Fakta

Vad är tuberkulos?

En tredjedel av världen befolkning bär på tuberkulos. Men i Sverige är sjukdomen ovanlig. Tuberkulos går att behandla med läkemedel, men utan behandling leder sjukdomen ofta till döden. Därför dör många i tredje världen av sjukdomen idag.

Symptom på tuberkulos

Tuberkulos kan drabba olika organ

Behandling vid tuberkulos

Tuberkulos kan behandlas, men det finns också multiresistent tuberkulos som kan ta väldigt lång tid och vara mycket svårbehandlat. Sjukdomen kan leda till döden utan behandling.

Borde du vaccinera dig mot tuberkulos?

Vaccinering mot tuberkulos ingår inte i barnvaccinationsprogrammet eftersom sjukdomen idag är så ovanlig. Men det finns ändå riskgrupper som rekommenderas att vaccinera sig.

Tuberkulos genom historien

Hur tuberkulos slog ut Sverige – och hur vi slog ut tuberkulos